kem-video-recovered-467f443b-62a4-4d12-b9bf-804ebcbf40f2

Hát Karaoke gây ồn có vi phạm pháp luật không?