Kiến thức luật hình sự

Xoá án tích là gì?
Di lí là gì?
Dẫn giải là gì? Áp giải là gì?
Vượt ngục bị phạt như thế nào?
Tù treo là gì? Án treo là gì?