Học luật sư có được miễn nghĩa vụ quân sự 2018?

Học xong đại học và có mong muốn học cao hơn lên luật sư để hành nghề luật. Cùng lúc đó thì xã gửi giấy gọi nhập ngũ, vậy học luật sư có phải là điều kiện để hoãn hay miễn nghĩa vụ quân sự hay không? Hãy cùng tìm hiểu bài viết này của LSX.

Căn cứ:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư 140/2015/TT-BQP

Nội dung tư vấn

Học đại học chính quy là căn cứ để được hoãn nghĩa vụ quân sự theo Quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP, cụ thể:

Trường hợp Hoãn nghĩa vụ quân sự (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP):

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Có thể thấy rằng, điều kiện để được hoãn nghĩa vụ đó là học đại học, cao đẳng thì phải chính quy mà chính quy phải “thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Luật sư là một trình độ đào tạo sau đại học, do đó sẽ không thuộc trường hợp hoãn nghĩa vụ quân sự nói trên do đó sẽ không được xét hoãn nghĩa vụ nếu theo học.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,