Học xong đại học có phải đi nghĩa vụ quân sự hay không?

Đây là câu hỏi mà rất nhiều người băn khoăn và đặt dấu hỏi. Liệu học xong đại học có phải nhập ngũ để hoàn thành nghĩa vụ quân sự? Hãy tham khảo bài viết này của LSX

 

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

Luật nghĩa vụ quân sự 2015

Thông tư 140/2015/TT-BQP

Nội dung tư vấn

Phải khẳng định rằng, việc đỗ và học một đại học chính quy là một trong những điều kiện để được hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định tại  Khoản 1 Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP, cụ thể:

Trường hợp Hoãn nghĩa vụ quân sự (Khoản 1 Điều 5 Thông tư 140/2015/TT-BQP):

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Khi hết thời gian học tập (Thường là 4 – 5 năm học) thì các bạn vẫn nằm trong độ tuổi nhập ngủ theo quy định tại Điều 4 Thông tư này:

Về tuổi đời:
  • Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.
  • Công dân nam được đào tạo cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì tuyển chọn gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Do đó, việc nhập ngũ sau khi tham gia học xong đại học là điều rất bình thường nếu không nằm trong trường hợp miễn nghĩa vụ dưới đây:

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết:

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,