Hợp đồng mùa vụ là gì?

Trong cuộc sống, quan hệ lao động là một trong những quan hệ không thể thiếu, gắn chặt vào hoạt động sống của con người. Mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng được thể hiện rõ trong hợp đồng lao động.Theo bộ luật lao động 2012, Hợp đồng lao động có 3 loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Vậy hợp đồng mùa vụ hay hợp đồng thời vụ là gì, nó có gì khác so với các loại hợp đồng khác, hãy cùng Luật sư X tìm hiểu.

Căn cứ pháp lý 

Nội dung tư vấn

1. Hợp đồng mùa vụ là gì?

Hợp đồng mùa vụ là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Mà công việc trong quan hệ lao động này là những công việc tạm thời, không thường xuyên, công việc xác định có thời hạn dưới 12 tháng.

Ví dụ: Công ty bạn bán bánh kẹo ngọt. Đến mùa trung thu, công ty cần nhiều nhân viên bán hàng để đáp ứng nhu cầu bán hàng trong dịp tết trung thu. Công ty bạn tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng mùa vụ 02 tháng để bổ sung nhân viên bán hàng trong dịp trung thu. Thì hợp đồng đó gọi là hợp đồng mùa vụ.

2. Điều kiện ký kết hợp đồng mùa vụ:

Chỉ được ký kết hợp đồng mùa vụ đối với những công việc có tính chất tạm thời. Điều này được Luật quy định rõ tại Khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Trường hợp người sử dụng lao động (NSDLĐ) cố ý ký kết hợp đồng mùa vụ cho những công việc mang tính chất thường xuyên như: kế toán, chuyên viên pháp lý,… mà không thược trường hợp loại trừ theo quy định thì NSDLĐ sẽ bị xử phạt hành chính từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tùy theo số lượng NLĐ mà họ vi phạm theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Cụ thể là:

Điều 5. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn trên 3 tháng; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Vì vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý khi lựa chọn loại hợp đồng lao động để ký kết.

3. Đặc điểm cơ bản của hợp đồng mùa vụ

 • Thời hạn hợp đồng: Dưới 12 tháng
 • Hình thức hợp đồng: 
  • Đối với công việc có thời hạn dưới 03 tháng: các bên có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói.
  • Đối với hợp đồng mùa vụ có thời hạn 03 tháng trờ lên phải được giao kết bằng văn bản, được lập thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản.
 • Về thử việc: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.
 • Về chính sách bảo hiểm xã hội: Theo Khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Theo đó, người làm việc theo hợp đồng mùa vụ có thời hạn từ 01 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

4. Nội dung của hợp đồng mùa vụ

Cũng như các loại hợp đồng khác, hợp đồng mùa vụ cũng cần có những nội dung chính sau đây:

 • Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của hợp đồng lao động;
 • Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Ngoài những nội dung trên, các bên có thể thỏa thuận thêm những nội dung khác phù hợp với tính chất công việc, quan hệ lao động giữa hai bên.

Lưu ý: Khi hợp đồng mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục đi làm trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mùa vụ hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu không ký kết hợp đồng mùa vụ đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Hy vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư lao động tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

Từ khóa: