Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?