Im lặng có đồng nghĩa với việc đồng ý giao kết hợp đồng?

Giao kết dân sự, ký kết hợp đồng là một trong những hành vi pháp lý tạo lập mối quan hệ quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Bởi vậy, hành vi này được xem là hành vi khá quan trọng. Trong cuộc sống, người ta thường quan điểm rằng “im lặng là sự đồng ý”. Vậy, dưới góc độ giao kết hợp đồng, liệu suy nghĩ này có đúng hay không