Khai trừ Đảng viên sinh con thứ 3!

Đảm bảo chính sách kế hoạch hóa gia đình, Nhà nước luôn có những chủ trường khuyến khích mỗi gia đình chỉ nên sinh tối đa 2 con. Tuy nhiên, đối với Đảng viên, việc sinh con thứ 3 sẽ có những quy định chặt chẽ hơn. Vậy có biện pháp kỷ luật hay xử phạt gì khi đảng viên sinh con thứ 3 hay không? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Quy định 102-QĐ/TW
 • Quy định 05-QĐi/TW

Nội dung tư vấn:

1. Đảng viên có được sinh con thứ 3 sẽ bị chịu kỷ luật !

Đảng viên là những người tiên phong, gương mẫu thực hiện những chính sách, chủ trương của nhà nước trong đó có chính sách về kế hoạch hóa gia đình. Nhà nước luôn khuyến khích vợ chồng chỉ nên sinh tối đa hai con. Và cũng chính vì là những người gương mẫu trong việc thực hiện những chính sách Nhà nước, quy định của pháp luật như vậy nên việc đảng viên sinh con thứ 3 sẽ bị xử lý kỷ luật do hành vi vi phạm chính sách dân số theo Quy định 102-QĐ/TW

Với chủ thể đặc biệt như Đảng viên, thì việc vi phạm chính sách dân số sẽ phải chịu hình thức kỷ luật 

Với hình thức kỷ luật: Căn cứ vào Quyết định 102-QĐ/TW thì có 3 hình thức xử lý kỷ luật như sau: 

 • Sinh con thứ 3: Bị khiển trách
 • Sinh con thứ 3 gây hậu quả nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 4: Bị cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ)
 • Sinh con thứ 3, thứ 4 gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc sinh con thứ 5 trở lên: Bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Cụ thể được quy định tại Điều 27 Quyết định 102-QĐ/TW như sau:

Điều 27. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình; tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhi trái quy định.

b) Khai báo hoặc xin xác nhận, giám định không trung thực về tình trạng sức khỏe của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại Khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3. Trường hợp vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôi mà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.
2. Đảng viên vẫn được sinh con thứ ba!

Như đã phân tích ở trên, việc sinh con thứ ba sẽ bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng bị xử lý vì sinh con thứ ba. Đây là những trường hợp Đảng viên có con thứ 3 ngoài ý chí. Cụ thể là những trường hợp sau: 

 • Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên: Việc sinh 3 trong một lần sinh không nằm trong ý muốn của người vợ chồng. Bởi vậy mà, việc sinh con thứ 3 trong trường hợp này không phải là hành vi vi phạm.
 • Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên. Cũng như việc sinh 3 trong một lần thì việc sinh 2 trong lần thứ 2 cũng khiến có đảng viên có con thứ 3 ngoài ý muôn. Đây cũng không phải là một hành vi vi phạm. 
 • Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ): Pháp luật không cấm việc Đảng viên đã ly hôn thì không được lấy vợ tiếp. Và trường hợp này, đối với con riêng trước đó đã có, Đảng viên vẫn có quyền sinh 2 con trong quan hệ hôn nhân mới. 
 • Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.
 • Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.
 • Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên)
 • Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

Cụ thể hóa từ Điều 2 Quy định 05-QĐi/TW như sau: 

Điều 2. Những trường hợp sinh con không bị coi là vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỉ lệ nhỏ hơn hoặc bằng tỉ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ).

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

8. Sinh con thứ ba trở lên trước ngày 19/01/1989 (ngày có hiệu lực thi hành Quyết định số 162-HĐBT, ngày 18/10/1988 của Hội đồng Bộ trưởng về một số chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình).

9. Trường hợp sinh con thứ ba do mang thai ngoài ý muốn, nếu thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người mẹ (có xác nhận của bệnh viện cấp huyện và tương đương trở lên).

3. Đảng viên bị khai trừ khỏi Đảng do sinh con thứ 3 vẫn được kết nạp lại!

Mặc dù bị khai trừ khỏi đảng do sinh con thứ ba, nhưng Nhà nước vẫn có phần rất thoáng cho quy định Đảng viên được kết nạp lại vào Đảng. Cụ thể theo Điều 4 của Quy định 05/QĐ-TW thì các trường hợp sau: 

 • Có thời gian phấn đấu ít nhất 24 tháng đối với trường hợp sinh con thứ 3, 36 tháng với sinh con thứ 4 (trước đây là 60 tháng);
 • Là người uy tín trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng, dân cư, được cấp ủy nơi công tác và nơi cư trú, các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên đánh giá cao.
 • Có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay