Kinh doanh đồ chơi tình dục Sextoy có phạm pháp không?

Buôn bán hàng hóa là một ngành nghề kinh doanh khá phổ biến. Ngày nay người ta buôn bất động sản, ô tô, xe máy, vàng, đá quý,….Nhưng hiếm thấy ai buôn bán hàng sextoy – đồ chơi tình dùng một mặt hàng rất đỗi phổ biến ở nước ngoài đặc biệt là Nhật Bản. Tuy nhiên, bảo hiếm nhưng không phải là không có. Vậy việc kinh doanh này có vi phạm pháp luật? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Hiến pháp Việt Nam năm 2013;
  • Luật đầu tư năm 2014;
  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định số 185/2013/NĐ-CP 
  • Nghị định số 124/2015/NĐ-CP 

Nội dung tư vấn:

1. Có được phép kinh doanh sextoy?

Kinh doanh, buôn bán là quyền của mọi công dân. Bởi vậy, bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng được phép buôn bán kinh doanh để sinh lợi nhuận. Được quy định tại Điều 33 Hiến pháp 2013: 

Pháp luật cho phép cá nhân, tổ chức được thực hiện kinh doanh, buôn bán những mặt hàng mà pháp luật không cấm. Những mặt hàng cấm đa phần là những mặt hàng có hại, nguy hiểm cho xã hội. Cụ thể tại Điều 6 của Luật đầu tư năm 2014 quy định về các Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như sau:

Điều 33. Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm

1. Cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

a) Kinh doanh các chất ma túy theo quy định tại Phụ lục 1 của Luật này;

b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục 2 của Luật này;

c) Kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã theo quy định tại Phụ lục 1 của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm Nhóm I có nguồn gốc từ tự nhiên theo quy định tại Phụ lục 3 của Luật này;

d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người;

e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người.

2. Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.”

Theo đó, hoạt động kinh doanh sextoy- đồ chơi tình dục không nằm trong danh mục những ngành nghề kinh doanh bị cấm buôn bán, đầu tư. Cũng có nghĩa là, người dân được phép buôn bán loại hàng hóa này.

2. Kinh doanh sextoy vẫn có thể bị xử phạt

Tuy nhiên, xét về khía cạnh khác, hoạt động sản xuất kinh doanh này còn có nhiều hạn chế mặc dù chưa có một quy định cụ thể nào, nhưng nó là một mặt hàng đặc biệt bởi vậy sẽ được kiểm tra chặt chẽ về mặt nguồn gốc xuất xứ cũng như mục đích sử dụng, tác hại đến những đối tượng đặc biệt như trẻ em. 

Hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em với hình thức xử phạt quy định tại Điều 21 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP. Cụ thể: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 1.000.000 đồng:
a) Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa, trừ thuốc bảo vệ thực vật;
b) Đánh tráo, thay đổi nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa hoặc tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa nhằm kéo dài thời hạn sử dụng của hàng hóa;
c) Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;
d) Kinh doanh hàng hóa có nhãn, bao bì hàng hóa có hình ảnh, hình vẽ, chữ viết, dấu hiệu, biểu tượng hoặc thông tin khác sai sự thật, gây nhầm lẫn về chủ quyền quốc gia, truyền thống lịch sử hoặc phương hại đến bản sắc văn hóa, đạo đức lối sống, đoàn kết dân tộc và trật tự an toàn xã hội.
2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng.
3. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 2.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng.
5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng.
6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.
7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng.
8. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng.
9. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.
10. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng.
11. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
12. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
13. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt quy định từ khoản 1 đến khoản 12 Điều này đối với người sản xuất, nhập khẩu thực hiện hành vi vi phạm hành chính hoặc hàng hóa vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Là lương thực, thực phẩm; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bảo quản thực phẩm, thuốc phòng bệnh và thuốc chữa bệnh cho người, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm;
b) Là chất tẩy rửa, diệt côn trùng, thuốc thú y, phân bón, xi măng, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng, giống vật nuôi;
c) Thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện.
14. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Tịch thu phương tiện là công cụ, máy móc hoặc vật khác được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
15. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc thu hồi tiêu hủy hàng hóa vi phạm đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.”

Theo đó, mức xử phạt đối với hành vi buôn bán hàng sextoy không rõ nguồn gốc có thể xử phạt đến 100` triệu đồng. 

Với những mặt hàng hóa nhạy cảm, thương nhân cần hiểu rõ pháp luật còn lỗ hổng nhưng luôn phải có những thận trọng tránh gặp phải trường hợp “né vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. Trong đó, tuân thủ những quy định về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, tác hại mà đồ sextoy mang đến ảnh hưởng giáo dục nhân phẩm trẻ nhỏ nên cần được cân nhắc vừa đúng pháp luật, vừa hợp đạo đức. 

3. Trình tự đăng ký kinh doanh buôn bán hàng sextoy. 

Bước 1: Soạn thảo bộ hồ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp và chuẩn bị hồ sơ hợp lệ

Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.

Bước 3: Trong thời gian 3 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ. Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội sẽ phản hồi, với hai trường hợp như sau:

  • Hồ sơ hợp lệ: Nhận được thông báo hồ sơ nộp online đã hợp lệ, yêu cầu cầm bản giấy tới cơ quan nhà nước để đối chứng và nhận bản vàng “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”
  • Hồ sơ không hợp lệ: Yêu cầu sửa đổi và bổ sung (quay lại bước 2)

Cơ quan thụ lý giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư tại Tỉnh/Thành phố công ty bạn đặt trụ sở

Thời gian phản hồi: 3 ngày làm việc

Hy vọng bài viết có ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: