Làm việc tại nhiều công ty thì đóng bảo hiểm như thế nào?

Bảo hiểm xã hội là quyền lợi mà người lao động được hưởng khi tham gia lao động. Tuy nhiên, có những trường hợp người lao động làm việc cùng một lúc tại nhiều nơi, nhiều công ty. Vậy trong trường hợp này sẽ phải đóng bảo hiểm như thế nào?

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau

Căn cứ: 

  • Luật bảo hiểm xã hội 2014
  • Luật an toàn vệ sinh lao động 2015

Nội dung tư vấn

1. Đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội

Có những người là đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Quy định này của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho chính bản thân người lao động, đồng thời giảm bớt gành nặng cho xã hội phải chi trả phúc lợi cho những người gặp khó khăn.

Bạn có thể tham khảo bài viết sau để hiểu rõ về đối tượng bắt buộc phải đóng bảo hiểm xã hội:

2. Làm việc tại nhiều công ty đóng BHXH như thế nào?

Theo điều 85 luật BHXH thì người lao động làm việc tại nhiều công ty sẽ đóng BHXH như sau:

Điều 85. Mức đóng và phương thức đóng của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

4. Người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 2 của Luật này mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động thì chỉ đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Theo đó, người lao động quy định tại điều này chính là những đối tượng bắt buộc phải đóng BHXH đã nêu tại phần 1. Những người này nếu làm việc tại nhiều công ty khác nhau thì chỉ phải đóng BHXH tại với công ty  ký hợp đồng lao động đầu tiên mà thôi.

Riêng với bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nếu người lao động làm việc tại nhiều công ty thì tất cả các công ty đó sẽ phải đóng bảo hiểm cho người lao động.

Như vậy, tùy theo từng chế độ bảo hiểm mà người lao động sẽ được giải quyết như sau:

Giải quyết theo chế độ bảo hiểm với công ty đầu tiên ký hợp đồng:

  • Ốm đau,
  • Thai sản,
  • Hưu trí
  • Tử tuất

Giải quyết theo chế độ bảo hiểm tại công ty nơi xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Lưu ý là mức hưởng tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được xác định dựa trên tổng mức đóng BHXH ở tất cả các HĐLĐ tham gia BHXH.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay