Lịch nộp các loại thuế và tờ khai mà doanh nghiệp phải biết

Bất cứ xuất phát tư nguyên nhân nào, thì việc cập nhập, nộp các loại thuế, lệ phí môn bài là một việc quan trọng. Bởi nếu không nộp đúng thời gian thì bạn sẽ bị phạt. Dưới đây là lịch nộp các báo cáo thuế, lệ phí môn bài giúp các kế toán có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ của mình nhanh chóng và đúng pháp luật. Hãy tham khảo thông qua bài viết sau của Luật sư X.

Căn cứ:

 • Luật doanh nghiệp 2014
 • Luật kế toán 2015
 • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
 • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
 • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.

Nội dung tư vấn

Không phải loại thuế nào bạn cũng phải nộp tờ khai, báo cáo, cũng không phải hoạt động kinh doanh nào cũng phải báo cáo thuế. Theo quy định của pháp luật, thì các loại thuế và lịch nộp thuế được quy định như sau:1. Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài được định nghĩa là một sắc thuế trực thu đánh vào giấy phép kinh doanh  của các chủ thể kinh doanh. Theo đó, chủ thể kinh doanh sẽ phải thực hiện nghĩa vụ đóng thuế hàng năm, dựa trên mức vốn điều lệ được xác định trong giấy phép đăng ký kinh doanh

Việc nộp thuế sẽ khác nhau đối với mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào việc hoạt động của doanh nghiệp sau thành lập. Cụ thể:
+ Đối với những chủ thể kinh doanh mới bắt đầu thực hiện việc kinh doanh:

 • Đối với những chủ thể kinh doanh bắt đầu hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động.
 • Đối với những chủ thể kinh doanh đã được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng hoạt động kinh doanh chưa được diễn ra thì thời hạn nộp thuế môn bài là 30 ngày tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; ngày ban hành văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Đối với những chủ thể kinh doanh đã hoạt động trên 1 năm:

 • Thời gian nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.

Việc kê khai và nộp thuế môn bài rất quan trong. Bởi nếu không thực hiện, bạn sẽ bị phạt. Cụ thể, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

Căn cứ theo Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành mức phạt cụ thể như sau:

Mức phạt Số ngày chậm nộp
Phạt cảnh cáo Từ 1 – 5 ngày
400.000 – 1.000.000 đồng Từ 1 – 10 ngày
800.000 – 2.000.000 đồng Từ 10 – 20 ngày
1.200.000 – 3.000.000 đồng Từ 20 – 30 ngày
1.600.000 – 4.000.000 đồng  Từ 30 – 40 ngày
2.000.000 – 5.000.000 đồng Từ 40 – 100 ngày

 

2. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, TNDN,

Đa phần, các loại thuế phải nộp của một doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh là thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân, Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tùy vào doanh thu của năm trước đó, mà doanh nghiệp sẽ thực hiện việc kê khai, báo cáo thuế theo tháng hoặc theo năm. Cụ thể: 

 • Theo tháng: Doanh nghiệp có mức doanh thu của năm liền trước trên 50 tỷ sẽ thực hiện báo cáo theo tháng. Việc báo cáo được thực hiện chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo nộp báo cáo của tháng trước đó.
 • Theo quý: Doanh nghiệp có mức doanh thu của năm liền trước trên 50 tỷ sẽ thực hiện báo cáo theo quý. Chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu tiên quý tiếp theo (30/4 quý 1)

Việc báo cáo thuế là nghĩa vụ của doanh nghiệp. Kể cả doanh nghiệp không có doanh thu vẫn phải báo cáo trắng. 

 

3. Báo cáo sử dụng hóa đơn.

Nghĩa vụ báo cáo sử dụng hóa đơn tất nhiên chỉ được áp dụng với những doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn. Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được lập và nộp cùng với tờ khai thuế GTGT.

 • Đối với doanh nghiệp thuộc diện nộp thuế GTGT theo tháng thì phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng và nộp chậm nhất vào ngày 20 của tháng kế tiếp.
 • Đối với doanh nghiệp thuộc diện kê khai nộp thuế GTGT theo quý thì báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được lập theo quý và nộp chậm nhất vào ngày 30 của tháng đầu tiên trong quý tiếp theo.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hiện nay có mẫu sẵn do pháp luật quy định. 

 

4. Báo cáo tài chính năm

Việc nộp báo cáo tài chính được thực hiện chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp chia tách, hợp nhất, sát nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

 

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: