Lỗi lùi xe sai đối với ô tô

Lỗi chạy quá tốc độ từ 20 km/h đến 35 km/h đối với xe ô tô