kem-video-recovered-467f443b-62a4-4d12-b9bf-804ebcbf40f2

Lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ đối với xe ô tô