Vấn đề pháp lý khác

Đi massage Nuru có bị phạt không?
Không đi bầu cử có bị phạt không?
Biên bản làm việc có cần đóng dấu không?