Mẫu đơn xin cấp phép bay flycam, drone mới nhất

Mẫu đơn xin cấp phép bay máy bay không người lái là mẫu đơn mà những người có thú chơi Flycam, Drone cần phải quan tâm. Việc bay Flycam, Drone là phải được sự cấp phép của Cục tác chiến – Bộ tham mưu, do đó mẫu đơn này là mẫu đơn quan trọng nhất trong thành phần hồ sơ xin cấp phép.

Căn cứ:

 • Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006
 • Nghị định 147/2013/NĐ-CP 
 • Nghị định 36/2008/NĐ-CP
 • Nghị định 79/2011/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

1. Mẫu đơn xin cấp phép là văn bản quan trọng

Tất nhiên, không phải cứ “Sắm” Drone, Flycam về là có thể bay tự do trên bầu trời mà để bay và quay mà phải tuân thủ quy trình cấp phép nghiêm ngặt mà trong đó “Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay” là văn bản quan trọng nhất. Song song với đó là những văn bản và giấy tờ để xin cấp phép bay như sau:

 • Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay
 • Ảnh chụp thiết bị bay 
 • Ảnh chụp vị trí bay 
 • CMND, CCCD hoặc hộ chiếu của chủ sở hữu
 • Giấy đăng ký kinh doanh (nếu xin phép trên danh nghĩa công ty)

Sau khi chuẩn bị bộ hồ sơ hợp lệ, các bạn có thể nộp hồ sơ tại Cục tác chiến tại địa chỉ số 1 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Trong thời gian 7 ngày làm việc thì Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành cấp phép bằng văn bản. 

2. Mẫu đơn xin đề nghị cấp phép bay

Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay hiện tại có 3 mẫu phổ biến, tuy nhiên chỉ một mẫu có hiệu lực và đầy đủ nhất. Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện việc xin cấp phép thì tôi thấy rằng mẫu theo quy định tại Nghị định 78/2011/NĐ-CP là phù hợp và đầy đủ so với mẫu Nghị định 36/2008/NĐ-CP và Văn bản hợp nhất 12/NĐHN-BQP. Do đó tôi xin chia sẻ mẫu Đơn xin cấp phép theo Nghị định 78/2011/NĐ-CP dưới đây:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP BAY
APPLICATION FORM FOR REQUEST OF FLIGHT AUTHORIZATION

Kính gửi/To: ………….………………

Căn cứ Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, Nghị định số 79/2011/NĐ-CP ngày 15/09/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2008/NĐ-CP/Pursuant to Decree No.36/2008/NĐ-CP dated 28 March 2008 of the Government on the management of unmanned aircraft and ultra light Instrument, Decree No.XX/2011/NĐ-CP dated DD/MM/2011 of the Government on Revision and Supplement of Decree No.36/2008/NĐ-CP.

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép bay/Applicant

– Tên/Full name: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ/Address: …………………………………………………………………………………..

– Quốc tịch/Nationality: ……………………………………………………………………………

– Điện thoại, fax/Phone, fax: ……………………………………………………………………..

Đề nghị Cục Tác chiến cấp phép hoạt động bay cho loại phương tiện bay sau đây/Request Department of Operations issue flight authorization for the aircraft or ultra light Instrument below: ……………………………….          

2. Phương tiện bay/Aircrafts or ultra light Instrument:

– Loại phương tiện bay, tên gọi/Type of aircraft or ultra light Instrument, call sign: ….

– Nhà sản xuất/Manufacturer: …………………………………………………………………….

– Số xuất xưởng/Manufacturer’s Serial Number: …………………………………………….

– Trọng lượng cất cánh tối đa/Aircraft maximum take – off weight (MTOW): …………..

– Năm sản xuất/Year of Delivery from the Manufacturer: …………………………………..

– Số lượng và kiểu loại động cơ/Number and Designation of Engines: …………………

– Dấu hiệu đăng ký (nếu có)/Registration Mark (if possible): ………………………………

– Trang thiết bị thông tin hàng không, thiết bị dẫn đường, giám sát bay, thiết bị chụp ảnh/Avionics Equipment, type of communication, Navigation, Surveillance and camera: ……………………………………..

– Thuyết minh tính năng kỹ thuật hàng không, kích thước (rộng, dài, cao), độ cao bay tối đa, tốc độ bay tối đa, bán kính hoạt động, phương pháp điều khiển bay, thời gian hoạt động trên không, khả năng mang, treo/Performance specification, Dimension (width, length, height), Service Ceiling, Max Cruising Speed, Range with Max Fuel (no reserve), Way of Control, Enduration of Flight: ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

– Các thông tin và tính năng kỹ thuật khác, trang bị khác/Additional Informations, Performance specification and Equipments: …………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

3. Mục đích thực hiện bay/Purpose of flight: …………………………………………………

4. Kích thước khu vực vùng trời tổ chức bay/Dimension of Airspace’s Area for Flights:      

5. Số ngày và thời gian tổ chức bay/Dates and Times for Day requested: …………….

6. Sân bay (hoặc tên khu vực mặt đất, mặt nước) bảo đảm cho việc cất cánh, hạ cánh của tàu bay, phương tiện bay/Location or Name of Area of Land/Water for Take Off/Landing: ………………………………………….

7. Sơ đồ bay/Flight Chart: ………………………………………………………………………..

8. Tài liệu gửi kèm theo đơn/The below reference documents are attached:

– Ảnh chụp tàu bay, phương tiện bay (kích thước tối thiểu 18 x 24 cm)/Photo of Aircraft (dimension 18x24cm).

– Bản thuyết minh kỹ thuật hàng không/Performance specifications.

– …………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi (Tôi) cam kết thực hiện đúng các quy định của phép bay, các quy định về bay, quản lý – điều hành bay trong vùng trời Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan của Việt Nam/We (I) undertake to realize all Terms in the Flight Authorization, Rules the Air and Air Trafic Management in Vietnamese Airspace and other stipulations of Vietnam.

Tôi cam đoan các thông tin trong đơn là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin/I certify that all of the information above and attached to this request is true, correct and complete.

 

Ngày/Date    tháng/Month    năm/Year
Người làm đơn/Applicant
(Ký tên, đóng dấu/Signature and stamp)

Các bạn có thể tham khảo video về hoàn thiện mẫu đơn ngay dưới đây để đầy đủ hơn thông tin:

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư doanh nghiệp Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

 

Từ khóa: