Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2019

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo quy định của pháp luật hiện hành. LSX đưa ra mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất cho các bạn đọc tìm hiểu.

Căn cứ:

  • Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài Chính ban hành;
  • Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ trưởng Bộ tài Chính ban hành.

Nội dung tư vấn

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, cụ thể tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 và Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2019, Luật sư X xin gửi đến bạn đọc Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

Cụ thể: MẪU ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN MỚI NHẤT 2019

Đơn vị:………………………………                                Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:………………………………                      (Ban hành theo Thông tư số                                                                      …/…./TT-BTC ngày ../../….của

                                                                              Bộ Tài Chính)

             

                         GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

                                   Ngày…..tháng…..năm…..

            Kính gửi:…………………………………………………………………….

Họ và tên người đề nghị thanh toán:………………………………………….

Bộ phận/ Địa chỉ:……………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………….

Số tiền:…………………………… (Viết bằng chữ):……………………………..

(Kèm theo………………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán        Kế toán trưởng                Người duyệt

         (Ký, họ tên)                           (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

Những điểm cần lưu ý khi viết Giấy đề nghị thanh toán mới nhất 2019:

  • Thông tin phải đầy đủ, rõ ràngThông tin trên giấy phải thực sự ngắn gọn, rõ ràng, chi tiết.
  • Số tiền thanh toán viết cả bằng số và bằng chữTrên Giấy đề nghị thanh toán phải viết bằng số và bằng chữ, việc yêu cầu viết số tiền bằng chữ nhằm đảm bảo sự chính xác, chi tiết và tránh tình trạng tẩy xóa.
  • Chứng từ gốc đi kèmChứng từ gốc đi kèm sẽ là bằng chứng quan trọng giúp bạn nhận số tiền tương ứng từ nhân viên kế toán.
  • Chữ ký các bên liên quanĐây là thủ tục hành chính cần thiết, điều đó là bằng chứng trách nhiệm của tất cả những người đã ký.

Hy vọng bài viết mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: