Mẫu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một trong những hồ sơ quan trọng để thực hiện thủ tục kết hôn. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp giao dịch dân sự, người ta cũng thường yêu cầu loại giấy này. Vậy thực chất mục đích của Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân làm gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X.

Căn cứ:

  • Luật hộ tịch 2014

Nội dung tư vấn:

1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là gì? 

Trước hết, đây là một loại giấy tờ. Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận tại thời điểm người yêu cầu xin cấp thì tình trạng hôn nhân của người đó như thế nào. Cụ thể là : Chưa đăng ký kết hôn với ai, đã đăng ký kết hôn nhưng sau đó đã ly hôn theo bản án, quyết định của Tòa án…

Bằng việc xác nhận đó của cơ quan có thẩm quyền thì người ta có thể xác định được tình trạng hôn nhân của một người. Trường hợp khác, no có thể là căn cứ để xác định điều kiện kết hôn, xác định tài sản chung, tài sản riêng,…

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được dùng trong trường hợp muốn đăng ký kết hôn và một số mục đích khác Theo Điều 22 Nghị định 123/2015/NĐ-CP,

2. Mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

 

…………………………(1)

————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Số:……../….-XNTTHN ………………, ngày………tháng……….năm…..

GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

……………………………………………….(2)

Xét đề nghị của ông/bà(3): …………………………………………………….về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho(4) …………………………………..

XÁC NHẬN:

Họ, chữ đệm, tên: ……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

Giới tính:……………………..Dân tộc:……………………..

Quốc tịch: ………………….

Giấy tờ tùy thân: …………………………………………

Nơi cư trú: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Trong thời gian cư trú tại …………………………………………………

……………………………………………………………………………………..Từ ngày……………..tháng………………….năm đến ngày………………..tháng…………..năm……..

Tình trạng hôn nhân: …………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Giấy này có giá trị sử dụng trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày cấp, được sử dụng để:    

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..       

                                                           NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN

                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)                                                       

Chú thích:

(1) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;
Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật về cư trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi người đó đăng ký tạm trú cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Điều 21 Nghị định 123/2015/NĐ-CP,

(2) Ghi tên cơ quan cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân .

Ví dụ: Ủy ban nhân dân xã quỳnh thạch

(3) Ghi tên của công chức tư pháp – hộ tịch cấp xã hoặc viên chức lãnh sự được giao nhiệm vụ tham mưu giải quyết

(4) Ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Ví dụ: Xét đề nghị của bà Nguyễn Thị Lan, công chức tư pháp – hộ tịch xã, về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho bà Nguyễn Thị Lan,

(5) Trường hợp cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân tại thời điểm hiện tại cho người đang thường trú tại địa bàn thì không ghi nội dung/không in trong Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp cho người yêu cầu.

Hy vọng bài viết có ích cho bạn !

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn nhanh Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay