Mẫu hợp đồng mua bán xe mới nhất 2019

Hợp đồng mua bán xe là hợp đồng mua bán tài sản được quy định trong Bộ luật dân sự. Việc xác lập một hợp đồng mua bán xe bằng văn bản sẽ đảm bảo quyền lợi các bên khi có xảy ra tranh chấp. Vì vậy, các bên cần phải có một mẫu hợp đồng mua bán xe phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó, bài viết này Luật sư X sẽ cung cấp cho các bạn mẫu hợp đồng bán xe mới nhất và chuẩn nhất.

 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Nội dung cơ bản của hợp đồng mua bán xe :

Mặc dù theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì hợp đồng mua bán tài sản  là hợp đồng xác lập trên tự nguyện thỏa thuận của hai bên, tuy nhiên hợp đồng mua bán xe cũng phải đáp ứng những nội dung chính sau để đảm bảo tính hiệu lực của hợp đồng đồng thời cũng hạn chế sự mâu thuẫn quyền và nghĩa vụ của các bên. Nội dung cơ bản của một hợp đồng bán xe cần có:

  • Thông tin cụ thể của các bên ( bên bán và bên mua ) : họ và tên, số CMNDđịa chỉ thường trú….
  • Nội dung hợp đồng: mô tả cụ thể thông tin của xe được mua bán như biển số kiểm soát, loại xe…
  • Phương thức thanh toán, giá cả của xe
  • Cam đoan của các bên về việc mua bán xe
  • Điều khoản cuối cùng: phương thức giải quyết khi có xảy ra tranh chấp, cam kết…
  • Chữ ký của các bên.

2. Mẫu hợp đồng mua bán xe mới nhất:

Sau đây là mẫu hợp đồng  mua bán xe của chúng tôi cung cấp:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE 

Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm ……., tại …………………, chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN):

Ông (Bà): ……………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………………..  

CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày …………………………………………….  

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………..

BÊN B (BÊN MUA):

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………………………………………..  

CMND số: ………………do Công an …………… cấp ngày …………………………………………….  

Hộ khẩu thường trú tại: ………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe , với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

Bên A là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: ………………………………  

Loại xe: ……………………..,màu sơn: …………….., số máy: ……………….., số khung: ……………………, biển số đăng ký: …………………………. theo “Đăng ký xe” số …………………… do Phòng Cảnh sát Giao thông – Công an …………………………. cấp ngày ………….. (đăng ký lần đầu ngày ………………).

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

2.1. Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ………………. đồng ( bằng chữ: ………………………..đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

2.2. Bên A đã nhận đủ tiền do Bên B trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên A cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên B nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán xe.

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

3.1. Bên A cam đoan:

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên A; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

3.2. Bên B cam đoan:

Bên B đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên A, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

Nếu xảy ra tranh chấp giữa các bên thì các bên phải thỏa thuận và thương lượng với nhau. Trong trường hợp không thương lượng được thì một trong hai bên có thể nộp đơn lên Tòa án nhân dân để yêu cầu giải quyết.

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hợp đồng này gồm hai bản, mỗi bên giữ một bản. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN BÁN (BÊN A)

BÊN MUA (BÊN B)

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: ,