Mẫu quyết định tăng lương mới nhất 2019

Lộ trình thăng tiến hay lộ trình tăng lương là một trong những vấn đề được người lao động để tấm nhất khi giao kết hợp đồng. Bởi vậy mà, công ty là một trong những chủ thể có nhu cầu nhất vê một mẫu quyết định tăng lương đầy đủ nội dung và hợp pháp. Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư X về mẫu quyết định tăng lương 2019

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

1. Khi nào cần quyết định tăng lương. 

Khi ban quản lý, ban quản trị quyết định tăng lương so với mức lương cũ do đạt điều kiện về thâm niên làm việc, trình độ chuyên môn …thì một bản quyết định tăng lương cho một cá nhân cụ thể sẽ được ký và đóng dấu xác nhận. 

Không chỉ có trường hợp tăng lương, mà giảm lương cũng được điều chỉnh theo mẫu quyết định này. Khi có sự thay đổi về lương của một người lao đồng, việc sử dụng mẫu này là cần thiết để có căn cứ rõ ràng và đúng pháp luật. 

2. Mẫu quyết định tăng lương 2019 

Bởi căn bản, quyết định này là quyết định tăng lương cho nhân viên, mục đích nhằm tăng lương cho nên, khi soạn thảo, người soạn cần đảm bảo được những nội dung nhất định như sau: 

  • Đảm bảo hình thức khi soạn quyết định tăng lương, điều chỉnh lương: Về hình thức được thể hiện trên tờ giấy A4, căn chỉnh lề rõ ràng, cỡ chữ đủ to và cân đối với mẫu giấy…
  • Thông tin người được điều chỉnh lương rõ ràng, chính xác: Đối tượng được điều chỉnh là chủ thể chính của mẫu quyết định. Bởi vậy, nếu xảy ra sai thông tin thì sẽ gây thiệt thòi cho người nhận quyết định tăng lương
  • Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt dễ hiểu, đảm bảo thời gian phù hợp với thời điểm hiện tại: văn phong, ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ văn phòng, trang trọng đúng quy chuẩn. Tránh việc sai ngữ pháp, chính tả hay sử dụng tiếng địa phương. 
  • Sử dụng các biểu mẫu đúng ngữ cảnh như đã phân tích trên đầu bài viết
  • Việc tăng giảm lương là quyền của công ty. Tuy nhiên, trường hợp giảm lương thì cũng không được giảm hơn so với mức lương tối thiểu vùng. Đây là hành vi trái pháp luật
  • Việc tăng và giảm lương của nhân viên căn cứ dựa trên thỏa thuận trong hợp đồng lao đông,  quy định của pháp luật, quy định của nội quy công ty. 

CÔNG TY………………    .
Số: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–

..…………, ngày…… tháng………. năm…….

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Về việc tăng lương cho Nhân viên

TỔNG GIÁM ĐỐC

Công ty …..

   Căn cứ Giấy chứng ĐKKD số…………… ngày …. tháng …. năm …. về việc thành lập công ty ……………………………….

–  Căn cứ Điều lệ Công ty … ……………………………;

–  Căn cứ hợp đồng lao động số ….., ngày …. tháng …. năm ….;

–  Căn cứ những đóng góp thực tế của Ông/Bà ……………. đối với sự phát triển của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Kể từ ngày…….tháng ……… năm ……., mức lương của Ông/Bà ………… sẽ là: ……….. ( Bằng chữ ).

Điều 2:  Các ông/bà Phòng Nhân sự, Phòng Tài chính Kế toán và Ông/Bà……. căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:                                                                                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc                                                                                                                 (Ký, đóng dấu)
Như Điều 2
Lưu HS, HC

 

Hy vọng bài viết có ích cho bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,