Mẹ chồng có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu được không?

Mẹ chồng có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu được không?

Mẹ chồng có thể cấm con dâu nhập hộ khẩu được không?