Miễn 100% viện phí nếu có dòng chữ này trên thẻ Bảo hiểm y tế

Sẽ miễn 100% viện phí, chi phí khám chữa bệnh nếu có dòng chữ này trên thẻ bảo hiểm y tế.Dòng chữ gì mà kì diệu vậy?

Căn cứ:

  • Luật bảo hiểm y tế 2008
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP
  • Các văn bản pháp luật khác có liên quan

Nội dung tư vấn:

1. Mức chi trả thông thường của bảo hiểm y tế

Trừ những trường hợp đặc biệt ra, bảo hiểm y tế sẽ chỉ chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh cho những người bình thường (theo điểm g, khoản 1, điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP):

Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

g) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác;

Những trường hợp đặc biệt có thể kể đến như mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người nghèo,…. Mức chi trả bảo hiểm sẽ khác trong những trường hợp này.

2. Bảo hiểm y tế chi 100% cho những người có dòng chữ sau trên thẻ bảo hiểm

Đó là dòng chữ: “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày…” ​​. Nếu trên thẻ của bạn có dòng chữ này, thì rất có thể bạn sẽ được miễn 100% chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, còn cần phải có một điều kiện nữa, theo quy định tại điểm đ, khoản 1 điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

Ngoài việc tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, bạn còn phải có mức chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

Ví dụ: Mức lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng. Từ 01/07/2019 thì lương cơ sở sẽ là 1.490.000 đồng. Vậy mức chi trả tạm tính như sau:

06 tháng lương cơ sở = 1.490.000 x 6 = 8.940.000 đồng

Do bảo hiểm trong thời gian này đã chi trả 80% chi phí, nên con số 8.940.000 đồng này chỉ là 20% tổng chi phí khám chữa bệnh của bạn mà thôi. Chi phí thực tế sẽ là;

8.940.000 x 5 = 44.700.000 đồng

Tức là bạn phải bị ốm đau nặng đến mức viện phí hết gần 45 triệu thì mới có cơ may hưởng bảo hiểm 100% viện phí ! E rằng chẳng ai muốn bị như thế cả.

Nhưng dù sao thì cũng cứ lưu ý đến dòng chữ kia để đảm bảo quyền lợi của mình nhé!

Hi vọng bài viết sẽ có ích cho các bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về các dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay