Mua bảo hiểm xe máy được hưởng quyền lợi gì?

Mua bảo hiểm xe máy được hưởng quyền lợi gì?

Mua bảo hiểm xe máy sẽ được hưởng những quyền lợi gì? Sau đây, LSX sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình nhằm giúp Quý khách bảo về quyền và lợi ích tốt nhất.

Căn cứ

  • Nghị định số 103/2008/NĐ-CP 

Nội dung tư vấn

Mục đích của bảo hiểm xe máy là để được bồi thường trách nhiệm dân sự khi bạn là người gây tai nạn cho một người khác. Nói cách khác, công ty bảo hiểm đó sẽ đứng ra bồi thường thay cho bạn với thiệt hại bạn gây ra cho người khác – ở đây có thể là thiệt hại về tính mạng, thân thể, tài sản trong một phạm vi nhất định.

Mức bồi thường sẽ được ghi ngay sau “Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới”. Thông thường thì mức công ty bảo hiểm chi trả cho quyền lợi bảo hiểm xe máy được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTA, cụ thể là:

  • Đối với thiệt hại về người, mức bồi thường là 100 triệu đồng/ vụ tai nạn;
  • Đối với thiệt hại về tài sản, mức bồi thường là 50 triệu đồng/vụ tai nạn.

Để nhận được tiền bảo hiểm, bạn phải thực hiện hoàn thiện hồ sơ và liên lạc với cơ quan bảo hiểm (bạn nên mở trang 4 của giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ có hướng dẫn chi tiết), gồm:

  • Tài liệu liên quan đến xe, lái xe;
  • Các giấy tờ chứng minh thiệt hại về người và tài sản;
  • Tài liệu liên quan của cơ quan có thẩm quyền về vụ tai nạn.

 

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 16 của Nghị định103/2008/NĐ-CP thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới để được hưởng bảo hiểm.