Mức lương của các lãnh đạo cấp cao năm 2019, mức tăng cực sốc

Từ lâu, vấn đề về tiền lương của các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước là vấn đề được nhiều người quan tâm. Những lãnh đạo cấp cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam cũng là những cán bộ và được sự điều chỉnh của pháp luật về cán bộ, công chức. Do đó, mức lương của họ cũng được công khai minh bạch dựa trên các quy định pháp luật. 

Căn cứ:

 • Bộ luật lao động 2012
 • Nghị định 72/2018/NĐ-CP
 • Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH
 • Quyết định số 128/QĐ/TW
Nội dung tư vấn

Những lãnh đạo cấp cao thực chất cũng là người lao động, cũng cần phải có mức thù lao xứng đáng để bù đắp chí và lực đã bỏ ra trong quá trình lao động. Đặc biệt, những lãnh đạo cấp cao còn có vai trò quan trọng, nắm giữ những trọng trách đặc biệt và nặng nề liên quan nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước. Do đó, mức lương của họ cũng cần phải phù hợp để đảm bảo được cuộc sống cho bản thân và gia đình các vị lãnh đạo, đồng thời mức lương xứng đáng cũng đóng vai trò đầy lùi nạn tham nhũng. Việc xác định mức lương của các vị lãnh đạo cấp cao cũng căn cứ theo mức lương cơ sở nhân với hệ số bậc lương của người đó theo quy định pháp luật. Căn cứ theo Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 thì mức lương cơ sở năm 2019 được chia làm 2 mốc như sau:

Từ ngày 1/1/2018 đến 30/6/2019 thì mức lương cơ sở của cán bộ, công chức là 1.390.000 đồng/tháng.

Từ 1/7/2019 trở đi thì mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức là 1.490.000 đồng/tháng.

Do đó, mức lương cụ thể cho từng vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước như sau:

1. Tổng bí thư

Căn cứ theo Quyết định số 128/QĐ/TW của Ban bí thư ban hành quy định về hệ số bậc lương cho chức vụ Tổng bí thư là 13. Do đó mức lương mà người nắm giữ chức vụ Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam bằng: 

 • Trước ngày 1/7/2019 là 18.070.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 19.370.000 đồng

2. Chủ tịch nước 

Căn cứ theo Nghị quyết Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về hệ số lương cho chức vụ Chủ tịch nước là 13. Do đó mức lương mà người năm giữ chức vụ Chủ tịch nước bằng:

 • Trước ngày 1/7/2019 là 18.070.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 19.370.000 đồng

Tuy nhiên như đã biết, tại thời điểm hiện tại, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đồng thời kiêm nhiệm cả 2 chức danh Tổng bí thư và Chủ tịch nước. Căn cứ nguyên tắc trả lương cho cán bộ, công chức kiêm nhiệm và đảm nhận từ 2 chức vụ trở lên thì chỉ được hưởng một mức lương có hệ số bậc lương cao nhất cộng thêm với khoản phụ cấp kiêm nhiệm ( Điều này được quy định trong Nghị quyết 27-NQ/TW).

3. Chủ tịch Quốc hội

Căn cứ theo Nghị quyết Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về hệ số lương cho chức vụ Chủ tịch Quốc hội là 12,5. Do đó mức lương mà người năm giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội bằng:

 • Trước ngày 1/7/2019 là 17.375.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 18.625.000 đồng

4. Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ theo Nghị quyết Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về hệ số lương cho chức vụ Thủ tường Chính phủ là 12,5. Do đó mức lương mà người năm giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ bằng:

 • Trước ngày 1/7/2019 là 17.375.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 18.625.000 đồng

5. Phó chủ tịch nước

Căn cứ theo Nghị quyết Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về hệ số lương cho chức vụ Phó chủ tịch nước bậc 1 là 11,1 và bậc 2 là 11,7. Do đó mức lương mà người năm giữ chức vụ Phó chủ tịch nước bằng:

 • Trước ngày 1/7/2019 là 15.429.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 16.539.000 đồng
 • (Đối với bậc 1)
 • Trước ngày 1/7/2019 là 16.263.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 17.433.000 đồng
 • (Đối với bậc 2)

6. Các chức vụ khác như Phó thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch Quốc hội, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Cũng căn cứ theo Nghị quyết Số: 730/2004/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì hệ số lương cho 4 chức vụ lãnh đạo nêu trên là 10,4 đối với bậc 1 và 11 đối với bậc 2. Cụ thể:

 • Trước ngày 1/7/2019 là 14.456.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 15.469.000 đồng
 • (Đối với bậc 1)
 • Trước ngày 1/7/2019 là 15.290.000 đồng
 • Sau ngày 1/7/2019 là 16.390.000 đồng
 • (Đối với bậc 2)

Bên cạnh đó, đối với những người kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo, tương tự như trường hợp của Tổng bí thư, Chủ tịch nước. Người đó chỉ được hưởng 1 mức lương có hệ số lương cao nhất. Đồng thời cũng chỉ được nhận 1 khoản trợ cấp kiêm nhiệm cộng với các khoản trợ cấp khác nếu có.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn !

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

Từ khóa: ,