Ngủ nhà bạn một đêm có phải đăng ký tạm trú

Ngủ nhà bạn một đêm có phải đăng ký tạm trú