Người dưới 18 tuổi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Xã hội ngày càng phát triển, nền kinh tế ngày càng đòi hỏi sức lao động. Thực tế, những đối tượng lao động dưới 18 tuổi ngày càng có xu hướng gia tăng. Bỏ qua những lao động bất hợp pháp, vậy người lao động hợp pháp dưới 18 tuổi có phải đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không

LSX xin đưa ra ý kiến tham khảo như sau:

Căn cứ:

 • Luật thuế thu nhập cá nhân
 • Các văn bản có liên quan

Nội dung tư vấn

Đã có thu nhập thì phải nộp thuế. Vấn đề chỉ là thu nhập thế nào, đối tượng là ai thì sẽ không phải nộp thuế mà thôi.

1. Đối tượng phải nộp thuế

Trước hết, cần khẳng định ngay: Người dưới 18 tuổi hoàn toàn có thể phải nộp thuế. Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 có quy định về đối tượng phải nộp thuế như sau:

Điều 2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú được hiểu như sau:

 • Cá nhân cư trú: Đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
  • Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam;
  • Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.
 • Cá nhân không cư trú: Không đáp ứng điều kiện nêu trên

Như vậy, dễ thấy pháp luật không hề có giới hạn về độ tuổi của người nộp thuế TNCN. Do vậy người dưới 18 tuổi vẫn phải nộp thuế bình thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện do pháp luật đề ra.

2. Thu nhập nào sẽ phải đóng thuế TNCN?

Thuế TNCN chỉ phát sinh khi người nộp thuế có thu nhập đủ điều kiện phải nộp thuế hay còn gọi là thu nhập chịu thuế. Thu nhập chịu thuế bao gồm những thu nhập sau:

 • Thu nhập từ kinh doanh
 • Thu nhập từ tiền lương, tiền công
 • Thu nhập từ đầu tư vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng vốn
 • Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
 • Thu nhập từ trúng thưởng
 • Thu nhập từ bản quyền
 • Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
 • Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
 • Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.

3. Mức thu nhập bao nhiêu sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Không phải thu nhập bao nhiêu cũng phải đóng thuế. Chỉ có thu nhập tính thuế mới phải đóng thuế. Theo điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập tính thuế sẽ = thu nhập trừ đi các khoản bắt buộc như bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh,… Bảo hiểm thì dễ hiểu, còn giảm trừ gia cảnh là gì?

Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ trước khi thu nhập bị tính để nộp thuế. Nó là khoản tiền mà pháp luật quy định dành riêng cho người lao động để lo cho cuộc sống và những người thân phụ thuộc vào họ.

Mức giảm trừ gia cảnh là 9 triệu đồng/người nộp thuế/tháng và 3,6 triệu đồng/người phụ thuộc/tháng.

Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ có những ai có mức lương trên 9 triệu/tháng thì mới phải tính đến việc nộp thuế. Còn nếu thu nhập của bạn dưới 9 triệu thì cứ yên tâm. Giới hạn này còn có thể gia tăng nếu bạn có nhiều người phụ thuộc

Như vậy, người dưới 18 tuổi chỉ phải nộp thuế nếu có thu nhập chịu thuế theo quy định và mức thu nhập phải còn dương sau khi trừ đi những khoản được giảm trừ.

VIDEO THAM KHẢO

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ hôn nhân và gia đình tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay