Nguyên tắc xử phạt tiền của Cảnh sát giao thông

bởi Luật Sư X

Vi phạm giao thông là một trong số các vi phạm hành chính phổ biến nhất hiện nay khi có tỷ lệ người tham gia giao thông vi phạm khá cao. Thường với các lỗi vi phạm thì Cảnh sát giao thông sẽ áp dụng mức xử lý hành chính hoặc những hình phạt bổ sung khác như thu bằng lái xe hoặc tạm giữ phương tiện. Vậy thì các nguyên tắc xử phạt tiền của Cảnh sát giao thông là như thế nào?

Căn cứ:

 • Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012

Nội dung tư vấn:

1. Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính được quy định cụ thể tại Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

a) Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và phải bị xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật;

b) Việc xử phạt vi phạm hành chính được tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng, đúng quy định của pháp luật;

c) Việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng;

d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.

Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.

Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.

Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;

đ) Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính;

Có thể tóm gọn lại các nguyên tắc trên bao gồm:

 • Tiến hành nhanh chóng, công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, bảo đảm công bằng đúng quy định của pháp luật
 • Cần phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, đối tượng vi phạm và tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng
 • Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hanh chính do pháp luật quy định
 • Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp chứng minh mình không vi phạm hành chính

Đặc biệt khoản e Điểm 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính còn quy định:

e) Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

Như vậy, với các hành vi vi phạm do Tổ chức gây ra thì sẽ phải chịu mức phạt gấp đôi Cá nhân đối với cùng một lỗi đó.

2. Nguyên tắc Phạt tiền

Đối với các hành vi vi phạm luật giao thông bị xử lý vi phạm hành chính thì mức phạt tiền là một điều mà ai cũng quan tâm. Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm luật giao thông bị xử lý hành chính được quy định cụ thể trong Khoản 4 Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012: 

Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó;

Tuy nhiên, để có thể quyết định được mức phạt cụ thể của hành vi vi phạm thì cũng cần căn cứ về tính chất của hành vi đó và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

Thêm nữa, với những lỗi dưới 250.000đ (đối với cá nhân) và 500.000đ (đối với tổ chức) thì sẽ được xử phạt tại chỗ bằng quyết định xử phạt. Điều này được cụ thể tại Điều 58 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

3. Các quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

a. Tình tiết giảm nhẹ

Tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, đối với các vi phạm Luật Giao thông thì những tình tiết giảm nhẹ bao gồm:

 • Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại
 • Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính
 • Người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai, người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình

Như vậy, nếu người tham gia giao thông có hành vi vi phạm hành chính có tình tiết giảm nhẹ thuộc một trong các trường hợp trên thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt

b. Tình tiết tăng nặng

Tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, đối với các vi phạm Luật Giao thông thì những tình tiết giảm nhẹ bao gồm:

 • Vi phạm hành chính có tổ chức;
 • Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm;
 • Xúi giục, lôi kéo, sử dụng người chưa thành niên vi phạm; ép buộc người bị lệ thuộc vào mình về vật chất, tinh thần thực hiện hành vi vi phạm hành chính;
 • Sử dụng người biết rõ là đang bị tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi để vi phạm hành chính;
 • Lăng mạ, phỉ báng người đang thi hành công vụ; vi phạm hành chính có tính chất côn đồ;
 • Vi phạm trong thời gian đang chấp hành hình phạt của bản án hình sự hoặc đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính;
 • Tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm hành chính mặc dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi đó;
 • Sau khi vi phạm đã có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm hành chính;

Như vậy, nếu người tham gia giao thông có hành vi vi phạm hành chính nhưng có tình tiết tăng nặng thuộc một trong các trường hợp trên thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Quý khách có thể xem thêm bài viết:

Quý khách có thể tham khảo dịch vụ liên quan của LSX trên trang website: https://lsx.vn/

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về giải quyết tranh chấp đất đai tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay 0833102102
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm