Những hình thức tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 1 thành viên

Tăng vốn điều lệ là một trong những phương thức thay đổi vốn điều lệ của Công ty TNHH đem lại những lợi ích như củng cố tiềm lực tài chính cho công ty, mở rộng cơ hội kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh của công ty trên thị trường. Vậy pháp luật cho phép Công ty TNHH 1 thành viên có thể tăng vốn điều lệ theo những hình thức nào?

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Vốn điều lệ của công ty TNHH là gì?

Căn cứ theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp 2014 thì vốn điều lệ của Công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp tại thời điểm đăng ký thành lập công ty và ghi trong Điều lệ công ty. Theo đó chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 Điều 74. Thực hiện góp vốn thành lập công ty

1. Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ: Bà X muốn thành lập Công ty TNHH MTV LSX. Ngày 01/02/2019, công ty LSX được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngày 01/03/2019, bà X góp vốn 400 triệu cho công ty. Vậy 400 triệu được góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nói trên chính là vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV LSX.

2. Những hình thức tăng vốn điều lệ

Căn cứ theo khoản 2 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014, Công ty TNHH 1 thành viên có thể tăng vốn điều lệ theo hai cách: chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

a. Chủ sở hữu công ty đầu tư thêm

Đối với hình thức này, chủ sở hữu sẽ tự mình góp thêm vốn vào công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền mặt, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Ví dụ: Công ty TNHH MTV LSX đang có vốn điều lệ là 400 triệu. Sau 1 năm hoạt động, bà X là chủ sở hữu công ty góp thêm 1 chiếc xe ô tô trị giá 500 triệu. Vốn điều lệ của Công ty LSX lúc này đã tăng từ 400 triệu lên 900 triệu.

Khi tăng vốn điều lệ bằng hình thức này, công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với Công ty TNHH 1 thành viên trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ sở hữu góp thêm vốn.

b. Huy động thêm vốn góp của người khác

Đây là hình thức Công ty TNHH 1 thành viên tăng vốn điều lệ bằng cách nhận vốn góp của người khác dưới nhiều dạng tài sản khác nhau. Người góp thêm vốn vào vốn điều lệ công ty sẽ có tư cách thành viên Công ty TNHH, điều này đồng nghĩa với việc số lượng thành viên tăng lên và Công ty buộc phải thay đổi loại hình doanh nghiệp thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần.

Được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 87 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

Điều 87. Thay đổi vốn điều lệ

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên và công ty phải thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ;

b) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này.

Ví dụ: Công ty TNHH MTV LSX đang có vốn điều lệ là 400 triệu. Sau 2 năm hoạt động, bà X là chủ sở hữu công ty kêu gọi thêm ông B và bà C góp vốn vào công ty. Ông B đồng ý góp 200 triệu và bà C đồng ý góp 300 triệu. Vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 900 triệu sau khi ông B và bà C hoàn thành việc góp vốn. Lúc này, số lượng thành viên công ty đã tăng lên do đó bà X phải lựa chọn chuyển đổi loại hình công ty thành Công ty TNHH LSX  hoặc Công ty cổ phần LSX.

Lưu ý:

  • Khi chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty sẽ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ.
  • Khi chuyển đổi thành Công ty cổ phần, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi.

Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

Từ khóa: