Như thế nào là tội không tố giác tội phạm? Mức phạt khi phạm tội không tố giác tội phạm?

Trách nhiệm tố giác tội phạm không chỉ thuộc về cơ quan, nhà nước có thẩm quyền mà bất cứ công dân nào cũng đều phải có trách nhiệm. Chính vì vậy, nhà nước đã đặt ra chế tài khi người dân không tố giác tội phạm mà mình biết rõ về tội phạm đó trừ một số đối tượng như người thân thích của người phạm tội hoặc người bào chữa cho người phạm tội. Vậy, người biết rõ người đang đang chuẩn bị hoặc đã thực hiện hành vi phạm tội mà không tố giác sẽ phạm tội gì? Mức phạt đối với hành vi không tố giác tội phạm ra sao? Tất cả sẽ được Luật sư X tư vấn chi tiết trong bài viết sau:

Căn cứ:

Nội dung tư vấn:

Khi biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang được thực hiện hoặc đã thực hiện mà không tố giác thì sẽ chịu trách nhiệm hình sự về tội không tố giác tội phạm theo quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015 như sau:

Điều 390. Tội không tố giác tội phạm

1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm được quy định tại Điều 389 của Bộ luật này đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 của Bộ luật này, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Người không tố giác nếu đã có hành động can ngăn người phạm tội hoặc hạn chế tác hại của tội phạm, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự hoặc miễn hình phạt.”

Như vậy, hành vi không tố giác tội phạm chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi:

– Người không tố giác tội phạm biết rõ tội phạm đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người mà theo Bộ luật Hình sự phải bị xử lý. Như vậy, để nhận biết một hành vi có phải là tội phạm hay không, người biết, quan sát phải có sự am hiểu nhất định về quy định tội phạm trong Bộ luật Hình sự. Hành vi sai trái còn tồn tại nhiều trong cuộc sống, nhưng không phải hành vi sai trái nào cũng là tội phạm. Chủ thể của tội không tố giác tội phạm là người có năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ về tội phạm, biết rõ tội phạm đó đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện. 

Không tố giác hành vi phạm tội, để hành vi phạm tội được thực hiện, không ngăn cản. Việc không tố giác hành vi phạm tội, để hành vi phạm tội được thực hiện, không ngăn cản là hành vi dạng không hành động của chủ thể phạm tội này. 

– Tội phạm mà chủ thể phạm tội biết rõ đang được chuẩn bị, đang hoặc đã được thực hiện là tội phạm thuộc danh mục các tội được quy định tại Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 như tội giết người (điều 123), tội hiếp dâm (khoản 2,3,4 Điều 141)… Pháp luật quy định danh mục các tội phạm nêu trên bởi đó là những tội phạm mà một người bình thường dễ nhận biết là tội phạm.

– Hình phạt: Người không tố giác tội phạm có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt cải tạo đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ tư vấn hình sự tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay