Những nội dung nào cần có trong di chúc?

Không ai trong chúng ta tránh được quy luật “Sinh, lão, bệnh, tử”. Khi chúng ta chết, tài sản của chúng ta sẽ được để lại cho những người còn sống. Khi đó, di chúc là phương tiện để chúng ta thực hiện quyền đối với tài sản, đồng thời tránh được những tranh chấp về tài sản giữa những người thân của mình. Vậy di chúc là gì? Di chúc bao gồm những nội dung gì ? Nội dung nào là bắt buộc phải có? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây của Luật sư X. 

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Di chúc là gì?

Điều 624 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Như vậy, căn cứ vào điều luật trên thì di chúc là văn bản hoặc lời nói của một người, thể hiện ý muốn của người đó trong việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. 

Ví dụ: Ông A có hai căn nhà X và Y, ông nghĩ nếu một ngày mình ra đi thì sẽ để lại cho con trai nhà X, con gái nhà Y. Khi ý nghĩ đó của ông A được thể hiện bằng một văn bản, hoặc lời nói thì văn bản/ lời nói đó được xem là di chúc của ông A.

2. Những nội dung nào cần có trong di chúc? 

Về cơ bản, theo quy định của pháp luật thì một di chúc cần có:  thời gian lập di chúc (ngày, tháng, năm), họ tên, địa chỉ của người lập di chúc, họ tên của người/ cơ quan, tổ chức được hưởng di sản, di sản để lại và nơi có di sản. Di chúc cũng có thể có thêm những nội dung khác, nhưng bắt buộc phải có đủ các nội dung trên. 

Điều 631 Bộ luật dân sự 2015 quy định như sau:

Điều 631. Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

3. Những lưu ý về nội dung của di chúc 

Có đầy đủ thông tin là một chuyện, để một di chúc được pháp luật công nhận và có hiệu lực, thì người lập di chúc còn phải lưu ý rằng, nội dung của di chúc phải hợp pháp, tức là không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Trong đó:

Điều cấm của luật là những hành vi mà chủ thể không phép làm/thực hiện. Còn đạo đức xã hội, là những chuẩn mực, những quy định, những nội dung là chuẩn mực quy tắc ứng xử chung trong đời sống, được tất cả mọi người trong xã hội, được cộng đồng mặc nhiên thừa nhận và tôn trọng.

Một di chúc có nội dung vi phạm điều cấm của luật, tức là vi phạm pháp luật thì sẽ không hợp pháp, không có hiệu lực trên thực tế. Còn một di chúc vi phạm đạo đức xã hội được xác định là di chúc có nội dung đi ngược lại giá trị đạo đức của cả cộng đồng, xã hội, sẽ bị bài trừ và không có hiệu lực trên thực tế.

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ về di chúc và thừa kế tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay

 

 

Từ khóa: