kem-video-recovered-467f443b-62a4-4d12-b9bf-804ebcbf40f2

Lỗi không đặt biển báo hiệu nguy hiểm khi đỗ xe trên cao tốc của xe ô tô