Phân biệt: Giám hộ và đại diện

Giám hộ và đại diện là hai thuật ngữ rất dễ nhầm lẫn trong pháp luật. Qua bài viết này, LSX sẽ giúp bạn làm rõ điều đó!

Căn cứ:

Nội dung

TIÊU CHÍ GIÁM HỘ ĐẠI DIỆN
Giống nhau Chế định này đều nhằm mục đích “thay mặt” để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ thể được giám hộ và đại diện
Định nghĩa Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

(Điều 46 – BLDS 2015)

Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

(Điều 134 – BLDS 2015)

Điều kiện
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Có tư cách đạo đức tốt
 • Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị kết án nhưng chưa được xóa án tích về các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác
 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
Mục đích
 • Tham gia quan hệ giám hộ để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ, giáo dục:
  • Người chưa thành niên
  • Người mất năng lực hành vi dân sự
 • Tham gia quan hệ ủy quyền/đại diện để:
  • Xác lập giao dịch
  • thực hiện giao dịch
Quyền
 • Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc và nhu cầu cần thiết
 • Thanh toán các khoản chi phí cần thiết cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ
 • Xác lập thực hiện các giao dịch dân sự nhằm đảo bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được giám hộ
Thực hiện giao dịch trong phạm vi được đại diện
Nghĩa vụ
 • Chăm sóc, giáo dục người được giám hộ
 • Đại diện cho người được giám hộ trong các giao dịch dân sự
 • Quản lý tài sản của người được giám hộ
 • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ
Gắn liền phạm vi được đại diện
Chấm dứt
 • Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 • Người được giám hộ chết
 • Cha, mẹ của người được giám hộ đã có đru điều kiện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình
 • Người được giám hộ được nhận làm con nuôi
 • Thời gian ủy quyền đã hết
 • Công việc được ủy quyền đã hoàn thành
 • Pháp nhân chấm dứt hoạt động
 • Người được ủy quyền chết hoặc bị tuyên mất năng lực hành vi dân sự, mất tích

 

VIDEO THAM KHẢO

 

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ ly hôn tại Việt Nam
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay