Phản bội tổ quốc theo luật hình sự mới nhất

bởi

Phản bội tổ quốc là một trong những tội phạm xâm phạm tới an ninh quốc gia. Là một trong những tội phạm có khung hình phạt cao nhất từ trung thân đến tử hình. Vậy “ tội phản bội tổ quốc” được quy đinh trong bộ luật hình sự mới nhất như thế nào? Tất cả được chia sẻ qua bài viết sau.

Căn cứ:

Nội dung tư vấn

1. Tội phản bội tổ quốc được quy định như thế nào?

Phản bội tổ quốc được quy định tại Điều 108 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Và tội danh này được đứng ở đầu chương XIII ( chương các tội xâm phạm đến an ninh quốc gia). Quy định cụ thể như sau:

Điều 108 : Tội phản bội tổ quốc

1. Công dân Việt Nam nào câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

2. Phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phân tích cấu thành tội phạm của tội phản bội tổ quốc

Mặt khách quan của tội phạm

Hành vi: Mặt khách quan của tội phạm thể hiện ở hành vi “cấu kết” với người nước ngoài. Hành vi câu kết với nước ngoài có nghĩa là việc người phạm tội có quan hệ qua lại chặt chẽ với nước ngoài, phối hợp với nước ngoài trong các hoạt động chống phá tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên cần tránh nhầm lẫn giữa hành vi câu kết với nước ngoài với các hành vi phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia khác có mối liên hệ với nước ngoài. Sự liên hệ chặt chẽ với nước ngoài được thể hiện dưới một số góc độ sau:

  • Hành vi gặp gỡ, bàn bạc chống phá tổ quốc;
  • Hành vi nhận sự giúp đỡ của người nước ngoài như: nhận tiền của, vũ khí, nhằm gây nguy hại cho Tổ quốc ta, chế độ Nhà nước ta;
  • Hành vi dựa vào các thế lực nước ngoài nhằm chống phá tổ quốc;
  • Hành vi tiếp tay cho các thế lực nước ngoài để họ thực hiện hành vi chống phá tổ quốc;
  • Đối với tội phản bội tổ quốc tội phạm được coi là hoàn thành khi công dân Việt Nam có hành vi câu kết với nước ngoài nhằm gây nguy hại cho khách thể.

Mặt chủ quan của tội phản bội tổ quốc: Tội phạm thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp.

Chủ thể của tội phản bội tổ quốc

Đối với tội phản bội tổ quốc là chủ thể đặc biệt. Người phạm tội là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có năng lực trách nhiệm hình sự và phải là công dân Việt Nam. Người nước ngoài hoặc người không quốc tịch không thể là chủ thể của tội phản bội tổ quốc.

Khách thể của tội phản bội tổ quốc

Tội phạm xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây nguy hại cho độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh  thổ của Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Chi phí đăng ký thương hiệu độc quyền

Theo khoản 1, Điều 108 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 thì người phạm tội phản bội tổ quốc bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Trong trường hợp phạm tội có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tự thú, thành khẩn khai báo, tích cực giúp đỡ các cơ quan điều tra phát hiện tội phạm thì bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Trường hợp người chuẩn bị phạm tội phản bội tổ quốc thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Như vậy tội phản bội tổ quốc là một tội danh đặc biệt nghiêm trọng, với tư cách là công dân Việt Nam bản thân mỗi chúng ta cần ngiêm chỉnh chấp hành pháp luật và không nên xa đà vào các tổ chức phạm pháp hay có những hành vi xâm phạm đến an ninh của chính quốc gia mình.

Hy vọng bài viết hữu ích cho bạn đọc!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư tranh tụng tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay
Bình chọn bài viết

Có thể bạn quan tâm