Phạt đến 100 triệu cho hành vi quảng cáo quá dài trên sóng truyền hình!

thời gian quảng cáo

thời gian quảng cáo