Phụ cấp ăn trưa 2019

Để hỗ trợ cho người lao động cũng như nhằm tăng sự thu hút đối với người lao động, thì thường các doanh nghiệp sẽ quy định về chế độ phụ cấp ăn trưa trong nội quy, quy chế của mình. Vậy mức phụ cấp ăn trưa mà người lao động được hưởng là bao nhiêu? Hãy cùng Luật sư X tìm hiểu nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động 2012.
 • Thông tư 22/2008/TTBLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong các công ty Nhà nước.
 • Thông tư 06/2010/TTBLĐTBXH ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
 • Thông tư 26/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nội dung tư vấn

1.Phụ cấp ăn trưa là gì?

Phụ cấp ăn trưa là một trong những khoản phụ cấp lương mà người sử dụng lao động hỗ trợ người lao động chi trả chi phí ăn giữa ca làm việc.

Thường thì người sử dụng lao động sẽ chỉ phụ cấp ăn trưa đối với người lao động làm việc toàn thời gian – “full time” (cả ca sáng và ca chiều). Còn đối với người lao động làm việc bán thời gian – “part time” thì thường sẽ không được hỗ trợ khoản tiền này.

2. Mức phụ cấp

Điều 102 Bộ luật Lao động 2012 quy định: “Các chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương và các chế độ khuyến khích đối với người lao động được thoả thuận trong hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể hoặc quy định trong quy chế của người sử dụng lao động”.

Theo quy định tại Điều 102 Bộ luật Lao động 2012, thì chế độ phụ cấp ăn trưa của người lao động do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước tập thể lao động. Trên thực tế, các chế độ phụ cấp lương sẽ do người sử dụng lao động trực tiếp quy định trong quy chế nội bộ của đơn vị (Quy chế tiền lương/ Quy chế trả lương).

Tuy nhiên, đối với người lao động làm việc trong công ty Nhà nước thì mức phụ cấp ăn giữa ca được pháp luật quy định là không quá 550.000 đồng/ người/ tháng (khoản 3 Điều 3 Thông tư 06/2010//TT-BLĐTBXH) và đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức phụ cấp ăn giữa ca được pháp luật quy định là không quá 730.000 đồng/ người/ tháng (khoản 4 Điều 22 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH).

Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty Nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ được thực hiện theo Thông tư 22/2008/TT-BLĐTBXH. Theo đó:

 • Nguyên tắc thực hiện chế độ ăn giữa ca

  •  Ăn theo ngày thực tế làm việc, kể cả ngày làm thêm (đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn do công ty lựa chọn nhưng tối đa không quá 8 giờ/ ngày).
  • Ngày không làm việc, kể cả ngày nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương thì không ăn giữa ca và không được thanh toán tiền.
  • Những ngay làm việc không đủ số giờ làm việc tiêu chuẩn (dưới 50% số giờ tiêu chuẩn) thì không ăn giữa ca.
  • Ngoài những nguyên tắc trên, công ty có thể quy định thêm các nguyên tắc khác, nếu xét thấy có lợi cho việc nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân với hiệu quả sản xuất, kinh doanh của công ty.
  • Đối với những công ty sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn không thể đưa chi phí ăn giữa ca vào giá thành hoặc chi phí kinh doanh thì công ty phải tìm mọi biện pháp giảm các chi phí khác để có nguồn tổ chức ăn giữa ca. Trường hơp công ty đã tìm mọi biện pháp để tiết kiệm các chi phí khác nhưng vẫn không đủ nguồn thì Giám đốc công ty trao đổi, thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tạm thời chưa thực hiện chế độ ăn giữa ca.
 • Tổ chức thực hiện

 • Căn cứ vào mức ăn giữa ca quy định, công ty có trách nhiệm phải tổ chức ăn giữa ca cho người lao động, không được phát tiền. Trường hợp đặc biệt không thể tổ chức ăn giữa ca được thì sau khi đã thống nhất với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, công ty cấp tiền cho người lao động tự lo ăn ca.
 • Đối với các công trình xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do Nhà nước chỉ định thầu, căn cứ vào đặc điểm, quy mô, điều kiện thực tế của từng công trình thì mức ăn giữa ca đối với người lao động sẽ phù hợp với từng công trình.

      Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hi vọng bài viết hữu ích đối với bạn!

Khuyến nghị

 1. LSX là thương hiệu hàng đầu về Lao động tại Việt Nam.
 2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay.

 

Từ khóa: ,