Quy định về tội đưa hối lộ?

Hối lộ là đang gây ra một tác động xấu tới xã hội, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh. Sẽ không bao giờ là công bằng, xã hội sẽ không thể phát triển nếu tình trạng hối lộ cứ tiếp diễn, rất ít ai có đủ bản lĩnh để thắng nổi vật chất. Vậy tội đưa hối lộ sẽ bị xử lí như thế nào? 

Căn cứ

  • Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung

Nội dung tư vấn

1. Thế nào là đưa hối lộ?
Hối lộ có thể hiểu đơn giản là một hình thức bôi trơn quá trình, là sự trả phí một cách lén lút để thực hiện việc mua bán quyền lực giữa một bên là người có quyền trong một phạm vi, lĩnh vực nhất định, người có tầm ảnh hưởng, bên còn lại là “khách hàng” với mong muốn chiếm ưu thế hơn hoặc đạt được một lợi ích vật chất, giải quyết vấn đề.

2. Hành vi đưa hối lộ bị xử phạt như thế nào?
Căn cứ Điều 364 bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung, người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn, người hoặc tổ chức khác bất kể là trong hay ngoài phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm lợi ích vật chất như tiền, vật có giá trị lớn, giấy tờ có giá trị,.. hoặc phi vật chất như tình cảm, tình dục,… với mục đích để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, tùy vào giá trị lợi ích và mức độ có thể bị phạt tù lên đến 20 năm, ngoài ra có thể bị phạt tiền lên đến 50.000.000 đồng. 

Điều 364. Tội đưa hối lộ
1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
b) Lợi ích phi vật chất.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
c) Dùng tài sản của Nhà nước để đưa hối lộ;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Phạm tội 02 lần trở lên;
e) Của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm.
4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức nước ngoài, công chức của tổ chức quốc tế công, người có chức vụ trong các doanh nghiệp, tổ chức ngoài Nhà nước cũng bị xử lý theo quy định tại Điều này.
7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

3. Trường hợp nào người đưa hối lộ sẽ được miễn chịu trách nhiệm hình sự?
Cũng điều trên, có hai trường hợp người đưa hối lộ sẽ được miễn chịu trách nhiệm hình sự:

  • Nếu người đưa hối lộ bị người có chức vụ, quyền hạn ép buộc đưa hối lộ, người đưa hối lộ chủ động khai báo với cơ quan chức năng trước khi vụ án bị phát giác thì sẽ coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.
  • Nếu trường hợp người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo với cơ quan chức năng trước khi vụ án bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Mong bài viết hữu ích cho các bạn!

Khuyến nghị

  1. LSX là thương hiệu hàng đầu về dịch vụ luật sư cho doanh nghiệp tại Việt Nam
  2. Nội dung tư vấn pháp luật mà LSX cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo. Để có những những tư vấn rõ ràng và cụ thể hơn, hãy liên hệ với chúng tôi ngay