Sau phẫu thuật thẩm mỹ có phải làm lại chứng minh thư nhân dân?

Sau phẫu thuật thẩm mỹ có phải làm lại chứng minh thư nhân dân?

Sau phẫu thuật thẩm mỹ có phải làm lại chứng minh thư nhân dân?