sở hữu chung

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì có hai hình thức sở hữu đó là sở hữu chung và sở hữu riêng. Hai hình thức sở hữu này có những đặc điểm, bản chất và phân loại khác nhau. Nhằm giải đáp thắc mắc của Quý đọc giả thì chúng tôi – Luật Sư X xin gửi đến bài viết liên quan đến vấn đề sở hữu chung và các hình thức sở hữu sau