3 quan điểm sai lầm về vốn điều lệ khi thành lập công ty

3 quan điểm sai lầm về vốn điều lệ khi thành lập công ty

Những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp tại Việt Nam đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Điều này được thể hiện trên con số thống kê khi mỗi ngày có trung bình trên dưới 300 doanh nghiệp được thành lập. Ý tưởng, giải pháp kinh doanh là phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, ngoài việc quan tâm tới các sản phẩm dịch vụ cung cấp đến khách hàng, ngày này các chủ doanh nghiệp cũng rất quan tâm tới vấn đề pháp

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp