4 lưu ý khi muốn tổ chức làm thêm giờ

4 lưu ý khi muốn tổ chức làm thêm giờ

Nhu cầu yêu cầu người làm thêm giờ nhằm đảm bảo tính chất công việc lại không phải tốn thời gian và tiền bạc tuyển nhân sự mới là một phương pháp rất được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, vì việc thuê lao động làm thêm ngoài giờ hành chính ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người lao động. Bởi vậy nên, không phải cứ thích là được yêu cầu làm thêm giờ. Cụ thể, có 04 lưu ý sau khi muốn tổ chức

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động