Bị người khác lấy logo đi đăng ký nhãn hiệu thì phải làm gì?