Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Bị sa thải có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Trong guồng quay của nền kinh tế hiện nay, hàng năm có hàng ngàn người phải lâm vào cảnh thất nghiệp. Ở đó, bảo hiểm thất nghiệp được xem như là một cứu cánh, đóng vai trò hỗ trợ cho những người lao động bị mất việc. Bởi lẽ, người lao động vẫn phải sống và tồn tại trong quá trình tìm kiếm một công việc mới. Tuy nhiên, có nhiều người lo ngại rằng nếu bị sa thải thì có được hưởng bảo hiểm thất

22 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật dân sự