Bị sa thải có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Bị sa thải có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Sa thải có lẽ là hình thức kỷ luật mà cả người sử dụng lao động và người lao động không mong muốn nếu như hiệu quả làm việc của người lao động tốt. Khi bị áp dụng hình thức kỷ luật sa thải, người lao động buộ cphair thôi việc. Tuy nhiên, liệu rằng, trường hợp nghỉ việc này, người lao động có được nhận trợ cấp thôi việc hay không? Tham khảo bài viết sau của luật sư X. Căn cứ: Bộ luật lao

18 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động