chậm lương

Chậm trả lương cho người lao động bị xử lý thế nào?

Tiền lương luôn là vấn đề nhạy cảm của người sử dụng lao động và cũng chính là mối quan tâm của người lao động. Nhu cầu được trả lương đúng hạn, đầy đủ là mong muốn tất yếu của họ để đảm bảo cuộc sống. Các doanh nghiệp khi thực hiện tốt vấn đề tiền lương sẽ hạn chế được rất nhiều tranh chấp xảy ra. Vậy trường hợp chậm trả lương cho người lao động thì người người sử dụng lao động bị xử lý thế nào?

19 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động