Chế độ thai sản cho nam giới năm 2019

Chế độ thai sản cho nam giới năm 2019

Chế độ thai sản là chính sách ưu đãi của pháp luật dành cho lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Bên cạnh chế độ thai sản cho lao động nữ trong quá trình sinh và chăm sóc con trong giai đoạn đầu, pháp luật cũng quy định chế độ thai sản cho lao động nam có vợ sinh con. Vậy trong năm 2019, chế độ thai sản cho nam giới như thế nào? Hãy tham khảo bài viết

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động