Cho nhân viên thôi việc thế nào thì hợp pháp

Cho nhân viên thôi việc thế nào thì hợp pháp

Trong thời buổi hiện nay, các doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Một trong số đó là vấn đề tinh giảm bộ máy để tiết kiệm chi phí. Việc chiêu mộ thêm và giữ lại những nhân lực tốt để phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, cắt giảm những nhân lực có năng suất làm việc và đạo đức kém cũng cấp thiết không kém. Vì lẽ đó, thiết nghĩ các doanh

20 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật lao động