chuyển đổi loại hình

ĐĂNG KÍ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP – “CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MCC VIỆT NAM”

LSX HÂN HẠNH LÀ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VÀ ĐẠI DIỆN THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÍ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP CHO "CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MCC VIỆT NAM" Ngày 09 tháng 05 năm 2019, đội ngũ chuyên viên pháp lý của LSX chính thức hoàn thành thủ tục đăng kí chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và gửi đến Qúy khách hàng là "CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MCC VIỆT NAM" Giấy chứng

19 Tháng Mười Một 2019| Dịch vụ luật sư doanh nghiệp