chuyển nhượng nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được hiểu là chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu khi nhãn hiệu mới được nộp đơn, chưa được cấp văn bằng bảo hộ tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Vậy quy trình, thủ tục thực hiện như thế nào? Căn cứ pháp lý: Luật sở hữu trí tuệ 2009; Thông tư 16/2016/TT- BKHCN. Nội dung tư vấn 1. Phân biệt đơn đăng ký nhãn hiệu và văn bằng bảo hộ nhãn

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu

Thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chuyển giao quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của mình cho tổ chức, cá nhân khác. Việc chuyển nhượng nhãn hiệu phụ thuộc vào ý chí của các bên, tuy nhiên hoạt động này vẫn chịu sự quản lý của nhà nước thông qua việc đăng ký hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sở hữu công nghiệp. Hãy cùng Luật sư