Có được ký thay Giám đốc không?

Có được ký thay Giám đốc không?

Giám đốc là  người quản lí hoặc giám sát một khu vực, lĩnh vực cụ thể của công ty, đại diện công ty kí kết và chịu trách nhiệm trước những hợp đồng, hóa đơn, chứng từ. Tuy nhiên, không phải khi nào giám đốc cũng có mặt tại công ty để thực hiện việc kí kết đó được. Vậy, trong trường hợp này, chủ thể khác có quyền thay mặt giám đốc kí kết các hợp đồng đó không? Bài vết dưới đây của Luật sư X sẽ giúp

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp