Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Cổ phần ưu đãi biểu quyết là gì?

Theo Luật Doanh nghiệp 2014, có các loại cổ phần ưu đãi sau: Cổ phần ưu đãi biểu quyết, Cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi khác theo quy định của Điều lệ công ty. Mỗi loại cổ phần ưu đãi sẽ đem đến cho người sở hữu chúng những quyền lợi, những ưu đãi và những ràng buộc khác nhau so với cổ phần phổ thông. Vậy cổ phần ưu đãi có gì khác biệt với các loại cổ phần khác?Hãy

23 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp