Công an có được thành lập doanh nghiệp không?

Công an có được thành lập doanh nghiệp không?

Không phải ai muốn là cũng được phép thành lập doanh nghiệp. Luật doanh nghiệp và các luật khác liên quan có quy định cụ thể về đối tượng được phép đăng kí thành lập doanh nghiệp. Như vậy công an có được phép thành lập doanh nghiệp hay không? Căn cứ pháp lí Luật công an nhân dân 2014 Luật doanh nghiệp 2014 Luật phòng, chống tham nhũng 2005 Nội dung tư vấn 1. Thế nào là công

24 Tháng Mười Một 2019| Kiến thức luật doanh nghiệp